Authorisation Management Made Accessible

SmartAIM levert een integrale oplossing voor Identity en Access Management. Een complete oplossing; een strategie, een tactiek en ondersteunende software. Hiermee kan iedere organisatie in een kort tijdsbestek de gebruikersaccounts en autorisaties onder controle krijgen en aantoonbaar optimaal houden.

Best Practice

Een greep uit onze best practice modules
Fastscan

Met de SmartAIM FastScan wordt uw Identity & Access situatie binnen enkele dagen in kaart gebracht, issues worden aangegeven en de oplossing wordt getoond. Op deze manier kan tegen zeer lage kosten bijvoorbeeld een Proof of Concept… Uw IAM situatie binnen enkele dagen in kaart gebracht, issues aangegeven en de oplossing getoond.

Auditbox

SmartAIM AuditBox geeft u snel en overzichtelijk inzicht in informatie toegang, software-rechten en gebruik binnen uw organisatie. Processen, bevoegdheden en gebruik, maar ook issues, bedreigingen of fouten worden in SmartAIM met standaard dynamische rapportages volledig inzichtelijk gemaakt. Helder en eenduidig overzicht!

Loginbox

SmartAIM LoginBox doet exact wat de naam aangeeft; als “box” is de installatie supersnel en na activering zal een nieuwe medewerker direct in kunnen loggen. Omdat de LoginBox volledig voorgeconfigureerd in een virtuele omgeving wordt geplaatst, is de installatie een kwestie van enkele uren; configuratie kost slechts een paar dagen. Iedere medewerker automatisch een identiteit!

Geïnteresseerd? Ideëen?

Over SmartAIM

SmartAIM is begin 2012 ontstaan door het samengaan van enkele kleinere organisaties met veel ervaring in Identity & Access Governance, in ondernemen en de verkoop van (autorisatie) software. SmartAIM Authorisation Management Suite, de volledig zelf ontwikkelde software, was toen reeds ingezet bij een aantal klanten, zodat direct een stabiel en in de praktijk bewezen product aan de markt werd aangeboden. Anno 2017 is SmartAIM in Nederland een van de grootste aanbieders van een IAM-suite. Ook in België zijn intussen enkele klanten en op dit moment wordt in heel Europa het partner- en verkoopnetwerk uitgerold. SmartAIM heeft een duidelijke visie op Identity & Access Management, op de ontwikkeling van software en op de ondersteuning van haar gebruikers. Vol enthousiasme gaan we door met optimalisatie van de aan onze klanten geleverde oplossing en service. SmartAIM Authorisation Management Suite levert alle werkelijk in de praktijk gebruikte functionaliteit voor lagere kosten. Mede hierdoor is de implementatie sneller en eenvoudiger dan bij de traditionele oplossingen. Hiermee is SmartAIM ook geschikt voor kleinere ondernemingen met een beperkt budget in tijd en in geld.

Producten

Producten SmartAIM Authorisation Management Suite is een complete IAM-oplossing. Geïntegreerd in de software bevinden zich een duidelijke implementatie strategie en een eenvoudige optimalisatie tactiek. De software is onderverdeeld in modules om voor iedere organisatie de optimale balans tussen gewenste functionaliteit en kosten aan te kunnen bieden.De volgende modules zijn beschikbaar:
 • Enterprise

  SmartAIM Enterprise

  SmartAIM Enterprise geeft u alle benodigde functionaliteit om meerdere organisaties, of meerdere onderdelen van een organisatie, op een centraal niveau te beheren. Ook wanneer deze een geheel eigen IT landschap hebben.

  Enterprise heeft alle functionaliteit waarmee iedere SmartAIM installatie in cascade gekoppeld kan worden met andere SmartAIM installaties. Hiermee wordt het mogelijk om meerdere organisaties, die allen SmartAIM hebben draaien, een gemeenschappelijke portal te bieden waar identities en passwords, log-ins en roltoekenningen worden beheerd.

  SmartAIM Enterprise is daarmee de ideale oplossing om verschillende organisaties die samenwerken, of samen gaan werken, een gezamenlijke autorisatieoplossing te bieden.

  Bij samengaan wordt een groeipad geboden naar een gezamenlijke Identity & Access Management infrastructuur in de vorm van volledige software ondersteuning en waar nodig sturing.

  Omdat SmartAIM volledig platform onafhankelijk is, zal tevens de overgang van het ene naar het andere platform binnen de organisatie veel eenvoudiger worden.

  De voordelen zijn voor ieder personeelslid duidelijk; wanneer op een andere lokatie wordt gewerkt dan kan met dezelfde gebruikersnaam en met hetzelfde wachtwoord worden ingelogd. SmartAIM upload namelijk deze gegevens naar de centrale SmartAIM Identity Manager waar deze beheerd worden en verdeeld kan worden, ook automatisch, naar de verschillende organisaties.

  SmartAIM Enterprise is vooral zeer welkom bij verschillende organisaties die bijvoorbeeld wegens een fusie of overname nauw gaan samenwerken. Direct kan met Enterprise het autorisatieproces worden gestandaardiseerd en geoptimaliseerd.

  Op termijn is het zelfs mogelijk om met behulp van de identiteits-gegevens in SmartAIM, waar iedere identiteit immers uniek is gedefinieerd, de verschillende Active Directories eenvoudig samen te brengen. Veel eenvoudiger dan op de traditionele manier een nieuwe AD op te bouwen.

  Hetzelfde geldt uiteraard voor alle gebruikte software binnen de gehele organisatie. Direct na installatie kan met dezelfde autorisatieprofielen in ieder onderdeel van het bedrijf ingelogd worden. Wanneer de software gestandaardiseerd is dan kan het profiel van iedere unieke identiteit gedeeld worden. Ook pasjes- en identificatiesoftware wordt op deze manier aangestuurd.

  De voordelen van SmartAIM Enterprise zijn:

  • Alle onderdelen van de organisatie zijn gekoppeld, ongeacht het software landschap;
  • In iedere organisatie kan met eigen gebruikersnaam en wachtwoord het eigen profiel geopend worden;
  • Platform gelijkschakelen wordt veel eenvoudiger, bijvoorbeeld verschillende AD’s onderbrengen in een nieuwe centrale AD;
  • Ideaal voor samenwerkende organisaties;
  • Ideaal voor fusies of overnames.
  Enterprise
 • Provision

  SmartAIM Provision

  SmartAIM Provision is het hart van de koppelingen met andere software. Automatisch, volledig configureerbaar en waterdicht. Voor het autorisatie management is dit van belang om informatie foutloos en vooral controleerbaar tussen SmartAIM en andere software uit te wisselen.

  Met Provision kan in korte tijd ieder koppeling gerealiseerd worden; een nieuwe koppeling betekent slechts het configureren van SmartAIM. Er hoeft niet ontwikkeld te worden, in een standaard template worden de juiste parameters ingevuld waarna de koppeling operationeel is. Iedere koppeling kan in enkele dagen, volledig getest, opgeleverd worden. Een enorme tijdbesparing.

  Automatische koppelingen geven voorts een geweldige zekerheid. De kans op menselijke fouten worden geminimaliseerd zodat een audit direct goede resultaten zal opleveren.

  De module bevat drivers voor automatische aanmaak van accounts en autorisaties in doelsystemen. Standaard zijn drivers voor gangbare directories beschikbaar; deze omvatten agents die mail en homedirectories automatisch op kunnen zetten. Verder zijn drivers beschikbaar waarmee op basis van JDBC, SOAP of scripts medewerkerkoppelingen gemaakt kunnen worden.

  Koppelingen zijn beschikbaar op verschillende niveaus:

  • LDAP koppeling; deze is standaard beschikbaar; noodzakelijk voor de AD en eDir parametrisatie;
  • Database koppeling (JDBA, XML); Beschikbaar voor software waar een tweeweg koppeling voordeel geeft zoals HR software, FMIS software, DRP software,  financiële software, ERP software.
  • Batch / file koppeling; Gewenst voor software waar een tweeweg koppeling voordeel geeft maar waarbij een database koppeling te arbeidsintensief is.
  • Workflow koppeling; Geschikt voor andere software; Office pakketten, ondersteunende pakketten e.d.

  De voordelen van SmartAIM Provision zijn:

  • Koppelingen hoeven uitsluitend geconfigureerd te worden, een enorme tijdbesparing;
  • Automatische aanmaak en optimalisatie van autorisaties;
  • Automatische mailadres generatie volgens eigen naamconventie;
  • Grote tijdbesparing voor ICT;
  • Grote tijdbesparing voor de manager;
  • Geen kans op menselijke fouten, de koppelingen zijn gegarandeerd;
  • De organisatie is audit-gereed.
  Provision
 • Audit

  SmartAIM Auditbox

  SmartAIM AuditBox geeft u snel en overzichtelijk inzicht in informatie toegang, software-rechten en gebruik binnen uw organisatie. Processen, bevoegdheden en gebruik, maar ook issues, bedreigingen of fouten worden in SmartAIM met standaard dynamische rapportages volledig inzichtelijk gemaakt.

  SmartAIM AuditBox is een krachtige, voorgeconfigureerde, stand-alone tool die gebruikt wordt om een volledige autorisatie-audit uit te voeren. Continu-audit of pre-audit worden voortaan eenvoudig uitgevoerd.

  De SmartAIM Audit module heeft real-time leeskoppelingen die bestaande systemen (bv. de Active Directory) uitlezen en werkelijke accounts en autorisaties vergelijken met toegekende accounts en autorisaties. Het systeem genereert hiermee sluitende audit-rapportages.

  De SmartAIM AuditBox wordt door ons in enkele dagen geïnstalleerd, zonder ook maar enige inspanning van uw organisatie, en geeft direct de gewenste dynamische rapportage. De bestaande situatie wordt volledig geanalyseerd en kan geëvalueerd worden.

  Voor uw organisatie geeft het installeren van de SmartAIM AuditBox vele voordelen:

  • Er wordt uitgegaan van de huidige situatie, er hoeft niet eerst opgeschoond of verbeterd te worden. Dit betekent dat inspanning vooraf niet nodig is;
  • SmartAIM installeert en configureert de SmartAIM AuditBox. Uw medewerkers worden niet belast, er hoeft alleen toegang geregeld te worden tot uw netwerk;
  • De SmartAIM AuditBox geeft analyse rapporten waaruit de huidige situatie duidelijk wordt. Op een heldere en eenduidige manier wordt voor u inzichtelijk wat knelpunten of issues zijn.
  • Dubbele, ongebruikte, ongewenste, ontbrekende of onduidelijke autorisaties; alles wordt in één keer in overzichtelijke rapportages getoond.

  Uw organisatie kan direct starten met het optimaliseren van het autorisatie management.

  Audit
 • Workorder

  SmartAIM Workorder

  SmartAIM WorkOrder stelt u in staat om op een eenvoudige maar veilige manier het proces te definieren om een gebruiker toegang tot applicaties te geven, met volledige controle.

  WorkOrder bevat alle functionaliteit voor het beheren van accounts in applicaties door middel van werkorder gestuurde processen. Automatisch verschijnen email-ondersteunde taaklijsten in het SmartAIM portal, die functioneel beheerders alle wijzigingen in autorisatie profielen laten doorvoeren. Alle autorisaties in de betreffende applicaties worden wel continu gemonitord om fouten in het proces uit te sluiten. Deze controle wordt geaccepteerd in een audit. Een SmartAIM WorkOrder proces is in minuten in te richten en is volkomen veilig.

  Autorisatie profielen worden regelmatig aangepast. Bijvoorbeeld bij in- of uitdiensttreding van medewerkers, of van verandering van autorisaties als gevolg van functie- of afdelingswijziging, of eenvoudigweg door expliciete toekenning.

  Met de SmartAIM Workorder module kan uw organisatie snel processen inrichten om verzoeken uit de business direct, op auditbare wijze, te koppelen aan beheerders. Essentieel hierbij is, dat de business de controle heeft over het autorisatie management proces. ICT is uitsluitend faciliterend. Dit zorgt voor een enorme vermindering van inspanning, bij het management én bij ICT.

  Omdat met SmartAIM altijd uitgegaan wordt van de IST situatie kan hier het bestaande proces eenvoudig in het systeem ingevoerd worden. Het workorder proces kan dus direct operationeel zijn en indien gewenst later eenvoudig verder geoptimaliseerd worden. Of er kunnen bijvoorbeeld extra controle- of verificatiepunten worden toegevoegd.

  De SmartAIM procedure is volkomen veilig. Wanneer de workorder ontvangen wordt door de uitvoerende functionaris, wordt automatisch, dus zonder kans op fouten, het SmartAIM systeem geïnformeerd. Hiermee kan ook gecontroleerd worden of de autorisatie daadwerkelijk is uitgegeven.

  De voordelen van SmartAIM WorkOrder zijn:

  • In minuten is het proces in te richten, dit betekent geen belasting voor uw oganisatie en geen kosten;
  • De verantwoordelijkheid ligt bij de business, analoog aan ieder autorisatieproces binnen SmartAIM;
  • De applicatie beheerder voert uit waarmee deze controle binnen de applicatie houdt;
  • Er wordt continu gemonitord, IST en SOLL worden vergeleken. Hiermee is er altijd zekerheid over werkelijke autorisatieprofielen;
  • De veiligheid van het proces en de validiteit worden geaccepteerd in de audit.
  Workorder
 • Identity Manager

  SmartAIM Identity Manager

  SmartAIM Identity Manager is de basis van SmartAIM Authorisation Management Suite en legt vast: wie mag wat? Hiermee krijgt uw organisatie een centrale, continu gecontroleerde, opslag van alle identiteiten die op uw netwerk autorisaties hebben.

  SmartAIM Identity Manager laadt uit verschillende bronnen “mensen”, identificeert deze als unieke personen en koppelt deze vervolgens aan gebruikers accounts binnen uw netwerk.

  SmartAIM controleert continu de in de centrale database van de Identity Manager opgeslagen identiteiten op validiteit. Hierdoor heeft uw organisatie de zekerheid dat er geen afwijkingen zijn tussen de SOLL en de IST situatie.

  Identity Manager controleert iedere identiteit op:

  • Gekoppeld zijn aan een fysiek persoon;
  • Validiteit van de autorisaties;
  • Software toegang, profiel en gebruik;
  • Toegang tot verschillende shares op uw netwerk;
  • Validiteit van fysieke toegang.

  De SmartAIM Identity Manager bestaat uit een browser-based portal met een bronkoppeling, rolgebaseerde autorisatie-engine en password services. Het portal is bedoeld om binnen het intranet van een organisatie te draaien, en is beschikbaar voor alle medewerkers, verantwoordelijke managers en administratief personeel.

  De voordelen van SmartAIM Identity Manager zijn:

  • Uitgangspunt is de bestaande situatie (Ist), dit geeft geen werk vooraf;
  • Het systeem leidt automatisch naar de optimale situatie (Soll), dus eenvoudig en optimaal;
  • De controle ligt waar deze hoort, bij de business;
  • SmartAIM is standaard kompleet;
  • De lage kosten geven een hoge Return On Investment.
  Identity Manager
Go Back

Geïnteresseerd? Ideëen?

Laatste nieuws

Tips, Events en verder ...

Neem contact op